Koor

Canzonet is een gemengd koor dat al bestaat vanaf 1985 en op dit moment 20 enthousiaste leden telt.

Wij zingen a capella muziek uit verschillende stijlperiodes, van renaissance tot heden, in meerdere talen.
Minimaal één keer per jaar verzorgen wij een optreden alléén, of in samenwerking met gastmusici.
Het jaarlijks programma wordt opgebouwd rond een bepaald thema zoals “Amore und Schmerz”, “Engelse koorliederen”, “Dag en Nacht”, “Dichter bij de muziek” en “Een muzikale reis door Europa”.

Wij werken op een ontspannen wijze, maar willen wel een goed muzikaal niveau bereiken. Daarom organiseren wij voor de leden jaarlijks een workshop waar “de stem” centraal staat.

Wij repeteren elke donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in school “Boomgaard Zuid”, Schoolpad 3, 6953 CC Dieren.

Bent u tenor dan bent u met name van harte uitgenodigd ons koor te komen versterken.

Uiteraard zijn andere stemmen ook van harte welkom.